Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì khi đăng ký thành viên, tham gia trò chơi hoặc cần giải đáp bất kỳ thông tin nào trên website của J88.Casino. Hãy liên hệ trực tiếp với hệ thống Chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề giúp bạn 24/7.

Địa chỉ: Tân Thới Nhất 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0818 278 431

Email: [email protected]